Ing. Dobromila Doubková
Co nabízíme    Kvalifikace    Kontakt
Ing. Dobromila Doubková
projektový ateliér
Praha a Hradec Králové

Kompletní zpracování projektové dokumentace

  • pro novostavby, dostavby a rekonstrukce
  • pro bytové a občanské stavby
  • obstarání stavebního povolení

Zajištění autorského dozoru

  • včetně provádění stavebního dozoru

Konzultační a poradenská činnost

  • se zaměřením na feng-shui (architekturu prostoru okolo nás)
  • výběr materiálů, zařizovacích předmětů, kuchyní apod.

Cena za prováděné práce

  • stanovena s ohledem na zakázku dle honorářového řádu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vydaném komorou inženýrů